Trekammarbrunnar

Har du en tomt som inte är ansluten till kommunalt avlopp är en trekammarbrunn (enskilt avlopp) ett alternativ för att samla upp avloppsvatten. Om du som har ett enskilt avlopp eller köper en fastighet med enskilt avlopp, ansvarar du för att din avloppsanläggning uppfyller lagens krav, har tillstånd och för att anläggningen sköts och underhålls på ett bra sätt.

 

Vi tar på oss helhetslösningar med allt från projektering kontakt med kommun, till färdig installation av trekammarbrunnar minireningsverk till ett fast pris.

Markstensbolaget i Strand AB
Kontaktvägen 7
901 33 Umeå
Kontakt
0738 142 837
info@markstensbolaget.se
 


© 2021 Markstensbolaget i Strand AB
Information om cookies