Gräsmattor

Vi sköter hela ledet från terrassering till färdig gräsmatta. Vill ni bara köpa jord så är det inte heller några problem.

 

Vi tillhandahåller gräsmattejord i bästa kvalite. Vår gräsmattejord är en sållad och jämn mineraljord med stabil struktur. Den passar som grund till nyanläggning och restaurering av gräsytor. Lämpar sig lika bra till rullgräs som sådda gräsytor. Sanden ger jorden struktur och genomsläpplighet medan leran och det organiska materialet ökar jordens fukt – och näringshållande förmåga.

Markstensbolaget i Strand AB
Kontaktvägen 7
901 33 Umeå
Kontakt
0738 142 837
info@markstensbolaget.se
 


© 2021 Markstensbolaget i Strand AB
Information om cookies