Dränering

Fukt i källaren? Ofta kan fukt- och mögelskador bero på yttre omständigheter men inte alltid beroende på dräneringen. Det är av största vikt att man undersöker orsak och verkan och utarbetar ett åtgärdsförslag innan några arbeten startas. Risken är annars stor att man sätter in fel åtgärder och förvärrar skadan dessutom till onödigt dyra kostnader. En väldränerad grund är förutsättningen för ett friskt hus.

 

Dränering är vanligen ett stort projekt som kräver planering och kunskap. När vi utför ett dräneringsjobb är vi alltid noga med att följa arbetsinstruktionen för dräneringen. Vi använder varierande dräneringsmetoder beroende på olika typer av husgrunder och markförhållanden. Vi arbetar flexibelt och anpassar oss efter just din situation.

 

Kontakta oss för komplett dränering och isolering till ett fast pris.

Markstensbolaget i Strand AB
Kontaktvägen 7
901 33 Umeå
Kontakt
0738 142 837
info@markstensbolaget.se
 


© 2021 Markstensbolaget i Strand AB
Information om cookies